NPK маркування добрив

NPK маркування характеризує вміст у добриві наступних елементів: азоту (N), фосфору (Р) та калію (K). NPK виражають трьома числами, розділених дефісом або іншим сиволов (наприклад, 10-10-10, 15.8.10 або 16:4:8), які описують хімічний склад добрив наступним чином:

  • Перше число дорівнює масовій частці азоту (N) в добриві, вираженій у %.
  • Друге число дорівнює масовій частці оксиду фосфору (P2O5) в добриві, вираженій у %.
  • Третє число дорівнює масовій частці оксиду калію (K2O) в добриві, вираженій у %.

Для отримання масових часток фосфору і калію, необхідно значення з NPK помножити на частку елемента в оксиді. Для калію це число дорівнює 0.830, а для фосфору - 0.436.

 

Приклад:

 Добриво має наступну марку: NPK - 10-20-30.

  • Вміст азоту (N): 10% (або 10 грам у 100 грамах добрива).
  • Вміст фосфору (P): 20% · 0,436 = 8,72% (або 8,72 грам у 100 грамах добрива).
  • Вміст фосфору (K): 30% · 0,830 = 24.9% (або 24,9 грам у 100 грамах добрива).

Приклади маркувань:

 

NPK маркування не дає повної характеристики складу добрив, а лише характеризує вміст азоту, фосфору і калію.Необхідно враховувати цей факт при виборі добрив.